on Thursday, April 1, 2010
2.1.2 FI’IL MUDHARI
a) Sila perhatikan lafaz ( نَعْبُدُ ) dan ( نَسْتَعِيْنُ ) dalam Surah Al-fatihah.
- ( نَعْبُدُ ) ertinya :- KAMI SEMBAH/IBADAT Tanda Kami itu terletak pada (نَ ) dipermulaan lafaz tersebut dan itu adalah salah satu Tanda MUDHARI’nya jika dibuang NUN tinggallah huruf ( ع٫ب٫د) sahaja,dan jika dibunyikan ( عَبْدُ ) maksunya SEORANG HAMBA, jika ia dibunyikan ( عَبَدَ ) maka lafaz ini jadi FI’IL MADHI ertinya TELAH MENYEMBAH IA.
- ( نَسْتَعِيْنُ )ertinya :- KAMI MINTA TOLONG Tanda itu terletak pada (نَ ) dipermulaan lafaz tersebut, FI”IL MADHI’nya ( اِسْتَعَانَ ) dan Tanda MUDHARI’nya ( يَسْتَعِيْنُ )
b) Tanda-Tanda Mengenal FI’IL MUDHARI
- Ada Empat tanda yang terletak di awal lafaz yang menunjukkan FI’IL MUDHARI’nya tanda-tanda itu ialah ( ت٫ي٫ن٫ا) tanda-tanda ini menjadi peduman untuk memberi makna yang betul bagi FI’IL MUDHARI,iaitu :-
تُ (
ا )= Aku / Saya (ن) = Kami / Kita (ي) = Dia / Mereka (ت) = Engkau/ Kamu

Contohnya :- AWAL AKHIR ERTIKAN CONTOH ARTINYANo comments:

Post a Comment