Rajah Nahu

on Sunday, April 18, 2010
Beberapa Rajah Nahu yang ditunjukkan menentukkan beberapa pecahan dan basic dalam mempelajari Ilmu Nahu.

LATIHAN FIIL AMAR DAN PERUBAHAN ISIM KE FIIL

on Thursday, April 1, 2010


KLIK PADA GAMBAR UTK LEBIH JELAS


2.1.3 FI’IL AMAR
- FI’IL AMAR itu adalah KATA KERJA yang sifatnya menyuruh atau perintah,dan keadaan masanya tentulah MUSTAQBAL atau akan dating.
a) Sila perhatikan lafaz ( اِهْدِ) dalam surah AL-FATIHAH itu.- ( اِهْدِ) ertinya :- TUNJUKKANLAH OLEH ENGKAU , lafaz ini adalah FI’IL AMAR- (هَدَى),(ه٫د٫ى ) ertinya :- TELAH MENUNJUKKAN IA, lafaz ini adalah FI’IL MADHI- (يَهْدِىْ)(ي٫ه٫د٫ى) ertinya :- IA TUNJUKKAN, lafaz ini adalah FI’IL MUDHARI.
- (هُدًى) ertinya :- PETUNJUK ATAU PIMPINAN, lafaz ini adalah ISIM.

a) Tasrif FI’IL AMAR

- FI’IL AMAR ini mempunyai 6 tasrif atau edarannya, 3 bagi LELAKI(MUZAKKAR) dan 3 PEREMPUAN ( MUANNAS). Rujuk jadual di bawah :-
KLIK PADA GAMBAR UTK LEBIH JELAS


LATIHAN FIIL MADHI
KLIK PADA GAMBAR UTK LEBIH JELAS
2.1.2 FI’IL MUDHARI
a) Sila perhatikan lafaz ( نَعْبُدُ ) dan ( نَسْتَعِيْنُ ) dalam Surah Al-fatihah.
- ( نَعْبُدُ ) ertinya :- KAMI SEMBAH/IBADAT Tanda Kami itu terletak pada (نَ ) dipermulaan lafaz tersebut dan itu adalah salah satu Tanda MUDHARI’nya jika dibuang NUN tinggallah huruf ( ع٫ب٫د) sahaja,dan jika dibunyikan ( عَبْدُ ) maksunya SEORANG HAMBA, jika ia dibunyikan ( عَبَدَ ) maka lafaz ini jadi FI’IL MADHI ertinya TELAH MENYEMBAH IA.
- ( نَسْتَعِيْنُ )ertinya :- KAMI MINTA TOLONG Tanda itu terletak pada (نَ ) dipermulaan lafaz tersebut, FI”IL MADHI’nya ( اِسْتَعَانَ ) dan Tanda MUDHARI’nya ( يَسْتَعِيْنُ )
b) Tanda-Tanda Mengenal FI’IL MUDHARI
- Ada Empat tanda yang terletak di awal lafaz yang menunjukkan FI’IL MUDHARI’nya tanda-tanda itu ialah ( ت٫ي٫ن٫ا) tanda-tanda ini menjadi peduman untuk memberi makna yang betul bagi FI’IL MUDHARI,iaitu :-
تُ (
ا )= Aku / Saya (ن) = Kami / Kita (ي) = Dia / Mereka (ت) = Engkau/ Kamu

Contohnya :- AWAL AKHIR ERTIKAN CONTOH ARTINYA
2.1.1 FI’IL MADHI
Contohnya :-
a) Sila perhatikan lafaz ( أَنْعَمْتَ) dalam SURAH AL-FATIHAH SURAH KE-6 maksudnya Telah Memberi Nikmat Oleh Engkau . Telah Memberi Nikmat ialah Perbuatan @ Kata Kerja yang telah dilakukan, Oleh Engkau ialah Dhamier yang disertakan dalam lafaz FI’IL MADHI itu.

b) Tanda OLEH ENGKAU ialah pada hujung lafaz ( أَنْعَمْتَ) iaitu (ْ ْتَ ) dan berbaris FATHAH ( ̶َ ِ ) atau berbaris atas, dan sebelum
(ْ ْت ) ada baris SUKUN ( ̶َْْ ) atau baris mati.Maka Kesimpulannya bahwa lafaz yang diberi tambahan arti TELAH dipermulaan, dan OLEH ENGKAU diakhirnya dalam pelajaran menterjemah al-quran adalah FI’IL MADHI.
c) Tanda-Tanda Mengenal FI’IL MADHI
- Untuk memudahkan mengenal FI’IL MADHI sila ingat segala tanda yang penting seperti berikut iaitu:-
- GANTINAMA BERSAMBUNG (DHAMIER MUNTTASIL) diakhir FI’IL MADHI iaitu:- ( تُمْ٫تَ٫نأَ٫تُ ) .
i) أَنْعَمْتَُ = Telah menikmatkan oleh aku
ii) أَنْعَمْنأََ = Telah menikmatkan oleh kami
iii) أَنْعَمْتَ = Telah menikmatkan oleh Engkau
iv) أَنْعَمْتُمَْ = Telah menikmatkan oleh kamu
- Empat Contoh diatas itu adalah jadi pedoman selalu dijumpai sewaktu mempelajari Terjemahan al-Quran, dan ada 14 Tashrif atau edarannya, iaitu :-KLIK PADA GAMBAR UTK LBH JELAS
2.1 PEMBAHAGIAN FI’IL
i) FI’IL MADHI ( أَلْمَٳَضِ أَلخِعْلُ )
- Perbuatan yang telah lalu atau telah berlaku.
ii) FI’IL MUDHARI ( أَلْمُٳضَرِعُِ أَلخِعْلُ )
- Perbuatan yang sedang @ sekarang berlaku disebut (HAL)
- Perbuatan yang akan berlaku disebut (MUSTAQBAL)
iii) FI’IL AMAR ( ألأَمْرِِ أَلخِعْلُ )
- Perbuatan suruh atau perintah dan lafaz ini terbuat daripada FI’IL MUDHARI
- FI’IL NAHI adalah terbentuk drpd FI’IL MUDHARI iaitu perbuatan tegah @ larang.