on Thursday, April 1, 2010
2.1 PEMBAHAGIAN FI’IL
i) FI’IL MADHI ( أَلْمَٳَضِ أَلخِعْلُ )
- Perbuatan yang telah lalu atau telah berlaku.
ii) FI’IL MUDHARI ( أَلْمُٳضَرِعُِ أَلخِعْلُ )
- Perbuatan yang sedang @ sekarang berlaku disebut (HAL)
- Perbuatan yang akan berlaku disebut (MUSTAQBAL)
iii) FI’IL AMAR ( ألأَمْرِِ أَلخِعْلُ )
- Perbuatan suruh atau perintah dan lafaz ini terbuat daripada FI’IL MUDHARI
- FI’IL NAHI adalah terbentuk drpd FI’IL MUDHARI iaitu perbuatan tegah @ larang.


No comments:

Post a Comment