on Friday, October 30, 2009
salam

salam mempelajari ilmu nahwu adalah sangat baik disamping mempelajari tentang kemahiran memahami tentang makna yang terdapat dalam alquran....seseorang yang berminat tentang ilmu nahwu tersebut mahir dalam menafsirkan secara per kata dan kemahiran itu dapatlah di tafsirkan secara satu persatu...buku mengenainya adalah Tafsir Al-quran Perkata ada di pasaran sekarang harga lebih kurang dalam RM130 sesiapa yang berminat bolehlah mendapatkannya tafsiran alquran ini adalah sangat baik kerana terdapat 3 in 1 iaitu tafsiran per-kata, asbabul nuzul dan tafsir secara matang...No comments:

Post a Comment