PELBAGAI HADITH DA'IF BERDASARKAN PERAWINYA YG TERDAPAT KECACATAN KEADILAN DAN KEDLABITHANNYA

on Friday, August 14, 2009
oleh :Drs.Fatchur Rahman

antaranya ialah :
  1. Hadits Maudhlu
Hadith Maudhlu ialah Hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang(pendusta) yang ciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah s.a.w secara palsu dan dusta baik hal itu disengaja maupun tidak. *( Al-Adlwau ala sunnah Muhammadiyah, Muhammad Abu Rayyah, halaman 19)

yang dikatakan dengan rawy yang berdusta kepada Rasulullah s.a.w ialah mereka yang pernah berdusta dalam membuat hadits, walaupun hanya sekali dapat diterima, biar mereka telah taubat sekalipun. Berlainan halnya dengan periwayatan orang yang perna bersaksi palsu, jika ia telah bertaubat dengan bersungguh-sungguh maka dapat diterima.

No comments:

Post a Comment