BAB 3 Penyaringan Hadis dari fatwa-fatwa abad ke-3

on Thursday, October 28, 2010

Sejarah Ulama Hadis Yang mashyur pertengahan abad ketiga :

1.
Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary (184-256 H)dengan kitab haditsnya yang terkenal shahihul Bukhary atau Al-Jamiu Sha-shahih menurut nama yang beliau berikan. Menurut penelitian Ibnu Hajar,Kitab Shahih itu berisi 8122 hadis yang terdiri dari 6397 hadis asli dan selebihnya hadis yang berulang-ulang. Di antara jumlah tersebut terdapat 1341 hadis muallaq(dibuang sanadnya sebahagian atau keseluruhannya) dan 384 hadis mutabi(mempunyai sanad yang lain). Kitab tersebut merupakan kitab yang sahih setelah Al-Quran. Diantara sekian banyak syarah sahhihul Bukhary yang paling baik nilainya,luas huraiannya dan banyak tersebar dalam masyarakat ialah FATHUL BARY karya Ibnu Hajar AL-Asqalany (852H).Dan diantara mukhtasarnya ialah At-Tajridush-Sharih dan Mukhtasharnya ialah oleh imam Ibnu Mubarak dan Ibnu Abi Jamrah.

2. Imam Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-Qusyairy(204-261H) dengan kitabnya bernama " Shahihul-Muslim" atau Al-Jamiu shahih,menurut nama aslinya. Kitab tersebut berisi hadis sebanyak 7273 hadis termasuk hadis yang berulan-ulang. jika tanpa hadis yang berulang-ulang hanya berjumlah 4000 buah. Syarah Shahih Muslim yang terkenal ialah "Minhajul-Muhadditsin" hasil karya Muhyiddin Abu Zakaria Bin Syaraf AN-Nawawi. Di antara Mukhtasarnya ialah Mukhtasar Al-Mundziry. Disamping kitab-kitab Musnad(yang mengandungi segala rupa hadis, baik sahih,hasan maupun dhaif) Kitab-kitab shahih (yang berisikan hadis-hadis sahaja) muncul pula pada abad ketiga ini Kitab-kitab sunan (yang mengandungi seluruh hadis kecuali hadis yang dhaif dan mungkar) seperti sunan Abu Dawud,Sunan At-Turmudzy,Sunan An-Nasaiy,Sunan Ibnu Majah.

(SUMBER BAB 3 Penyaringan Hadis dari fatwa-fatwa abad ke-3) m/s 39No comments:

Post a Comment