PENJELASAN HADITH

on Saturday, December 5, 2009
1. HADITH IALAH RIWAYAT YANG BERUPA UCAPAN ATAU PERBUATAN ATAU TAQRIR ATAU KEADAAN PERILAKU DAN FIZIKAL NABI SAW
2. MATAN IALAH KALIMAT ATAU REDAKSI SEBUAH HADITH
3. SANAD IALAH RANGKAIAN RAWI YANG MENJADI JALAN PERIWAYAT HADITH
4. ISNAD IALAH TINDAKAN MEMBUAT SANAD DARI AWAL SAMPAI AKHIR UNTUK MENGETAHUI MAKSUD SEBUAH HADITH
5. MUSNAD IALAH HADITH YANG BERSANADNYA BERSAMBUNG DARI SEJAK AWAL SAMPAI SUMBER HADITH.
6. HADITH MUTAWATIR IALAH SEBUAH HADITH YANG MENCUKUPI 4 SYARAT IAITU
a. Dirawikan oleh orang ramai yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta
b. Menurut adat atau kebiasaan orang-orang tersebut tidak mungkin melakukan dusta bersama-sama
c. Bahagian pucuk dari sanad tersebut menghasilkan pengetahuan yang sangat asas iaitu satu keyakinan yang tidak dapat ditolak atau diragukan kebenarannya.
7. HADITH AHAD IALAH HADITH YANG HANYA MEMPUNYAI SATU SANAD SAMPAI TIGA SANAD. LAWAN HADITH AHAD IALAH MUTAWATIR YANG BERSANAD 4-10
8. HADITH SAHIH IALAH YANG DIRIWAYATKAN OLEH RAWI YANG ADIL, KUAT HAFALANNYA,SANADNYA BERSAMBUNG,TIDAK CACAT ,TIDAK MENYALAHI AYAT ALQURAN ATAU HADIS YANG LEBIH SAH, RAWINYA MUSLIM,BALIGH LAGI BERAKAL,RAWI-RAWINYA MENJAUHI PERBUATAN DOSA, DAN HAFAL SEHINGGA DAPAT MEYEBUTKAN BILA DIPERLUKAN OLEH ORANG YANG MINTNYA.
9. HADITH HASAN IALAH HADITH YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT SAHIH TETAPI RAWINYA KEMAMPUAN HAFALANNYA SEDIKIT BERKURANG.
10. HADITH DHAIF IALAH HADITH YANG TIDAK MEMENUHI SALAH SATU DARI SYARAT-SYARAT HADITH SAHIH
11. HADITH MASYUR IALAH HADITH YANG TIDAK DIRIWAYATKAN DENGAN TIGA SANAD ATAU LEBIH TETAPI TIDAK MENCAPAI SYARAT MUTAWATIR
12. HADITH AZIZ IALAH HADITH YANG DIRIWAYATKAN DENGAN DUA SANAD SAJA
13. HADITH GHARIB IALAH HADITH YANG DIRIWAYATKAN DENGAN SATU SANAD YG PADA SANAD-SANADNYA TERDAPAT RAWI YANG SAMA
14. HADITH MAQBUL IALAH HADITH YANG DITERIMA UTK DIJADIKAN DASAR ATAU HUJJAH
15. HADITH MUHKAM IALAH HADITH YG TIDAK BERLAWANAN DGN HADITH LAIN
16. HADITH NASIK IALAH HADITH YANG MENGHAPUSKAN ISI HADITH YG LAIN
17. HADITH MUAALLAQ IALAH HADITH YANG DLM SANADNYA HILANG SEORANG RAWI PADA PERMULAAN SANAD DAN PENCATAT HADITH LANGSUNG MENYEBUTKAN SUMBERNYA. MISALNNYA DARI NABI,
18. HADITH MURSAL IALAH HADITH YG DIRIWAYATKAN OLEH SEORANG TABIIN LANGSUNG MENYEBUT NABI TANPA PERANTARA SEORANG SAHABAT.
19. HADITH MUDAL IALAH HADITH YG DALAM SANADNYA GUGUR DUA RAWI BERTURUT-TURUT
20. HADITH MUNQATHI IALAH DALAM SANADNYA GUGUR SEORANG ATAU DUA ORNG RAWI TIDAK BERTURUT-TURUT
21. HADITH MUDALLAS IALAH DLM SANADNYA TERDPT RAWI YG SUKA MENGATAS NAMAKAN ATAU MENGGANTI SESEORANG DGN NAMA LAIN AGAR PENDENGAR MERASA TERTIPU
22. HADITH MAUDU IALAH HADITH PALSU IAITU SESEORANG MENGATAKAN BERASAL DARI NABI PADAHAL SEBENARNYA NABI TIDAK BERSABDA SEPERTI YG DIKATAKANNYA
23. HADITH MATRUK IALAH HADITH YG DIDALAM SANADNYA TERDAPAT RAWI YG DITUDUH BERDUSTA
24. HADITH MUNGKAR IALAH HADITH YG DLM SANADNYA TERDAPAT RAWI YG LALAI ATAU BERBUAT DOSA-DOSA BESAR
25. HADITH MUALLAL IALAH HADITH DLM SANADNYA TERDAPAT RAWI YG MEMPUNYAI CACAT SAMAR-SAMAR SEHINGGA SECARA ZAHIR TERLIHAT BAIK TETAPI SETELAH DISELIDIK TERDAPAT KESALAHAN ATAU KEKELIRUAN. HADITH TERBAHAGI KEPADA DUA : -
a. CACAT TERSEMBUNYI PADA MAKSUD
b. CACAT TERSEMBUNYI PADA SANAD
26. HADITH MUDRAJ IALAH HADITH YG TERDAPAT TAMBAHAN DARI RAWI PD AWALNYA ATAU AKHIRNYA DLM MAKSUD HADITH YG BOLEH JADI KATA-KATA TAMBAHAN ITU MERUPAKAN PENAFSIRAN DARI RAWI SENDIRI ATAU DARI PENJELASAN SEORANG SAHABAT
27. HADITH MUBHAM IALAH SEBUAH HADITH YG DIDALAM SANADNYA TERDAPAT SEORANG RAWI ATAU LEBIH YG TIDAK JELAS NAMANYA
28. HADITH SYAZ IALAH HADITH YG MENYALAHI RIWAYAT LAIN YG LEBIH SAHIH
29. HADITH MARFU IALAH HADITH YG SUMBERNYA DRPD NABI SAW BAIK DISEBUT SECARA JELAS ATAU DIPANDANG SEBAGAI YG SEHARUSNYA MMG DARI NABI
30. HADITH MAUQUF IALAH HADITH SUMBERNYA HANYA SAMPAI SAHABAT DAN TERLEPAS DARI TANDA-TANDA SUMBERNYA LANGSUNG DARI NABI BAIK BERUPA UCAPAN ATAU PERINTAH
31. HADITH MAGTU IALAH HADITH YG SUMBERNYA BERHENTI PADA TABIIN
32. MUTTAFAQUN ALAIH IAITU BUKHARI DAN MUSLIM


No comments:

Post a Comment