SALAF AS-SALIH

on Wednesday, November 18, 2009
1. PENGERTIAN SALAF DAN KHALAF

a. Ahlul Salaf As-Salih berfahaman dan hidup di zaman Nabi S.A.W dan adalah ulama-ulama terdahulu yang terdekat dengan masa nabi S.A.W.
b. Hidup dalam 300 tahun sejarah zaman Nabi berdasarkan hadis Nabi S.A.W dalam Sahih Bukhari dan Muslim “ Sebaik-baik kamu adalah kurunku,kemudian berikutnya,kemudian yang berikutnya lagi.
c. Rasulullua SAW terangkan bahawa orang-orang muslim yang terbaik adalah orang muslim yang hidup dalam zamannya atau masanya,kemudian orang yang hidup sesudah itu, kemudian yang hidup sesudah itu.
d. Kaum pertama ialah para sahabat-sahabat Nabi SAW,Kaum kedua ialah para tab’in,Kaum ketiga ialah para tabi-tab’in.Kaum inilah yang terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka pentinglah perkataan ertinya perkataan Salaf itu dipelajari kerana segala sesuatu amalam agamanya masih dianggap sangat bersih sebab terdekat dengan masa Nabi SAW.
e. Mazhab ahli Salaf kurun yang terbaik dalam sejarah islam kemudian diiukuti oleh kurun berikutnya kemudian,kemudian kurun ketiga, kurun yang tiada kekacauan sedikitpun dalam dunia pemikiran islam tidak ada aliran mazhab, tidak ada golongan yang mempertahankan pendirian mati-matian, meskipun bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Nabi SAW.
f. Ahli Salaf meyakinkan dan mengaku bahawa Tuhan itu adalah satu tunggal,wahdaniat, Muhammad SAW itu pesuruh Allah SWT, yang dikurniakan dengan risalah dan nubuwah,mereka mengenal Allah SWT dan sifat-sifatNYA dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
g. Mereka mengaku bahawa Quran itu Kalam Allah SWT dan kitab-kitabNYA,perintaNYA, bukan rekaan oleh manusia, barangsiapa berkata bahawa Quran adalah rekaan manusia dengan berkeyakinan maka dia adalah kafir. Quran itu kalam Allah SWT dan wahyuNYA diturunkan kepada Nabi SAW perantaraan JIbril dalam bahasa arab.
h. Mereka mengakui dalam Quran bahawa Tuhan bersemayam diatas Arasy tetapi tidak membicarakan bagaimana. Kerana persemayaman itu tidak diketahui, tidak mau terang-terangan mereka menyebut Tuhan itu bertempat tertentu sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah (Ibn Mubarak)
i. Mereka tidak akan membicarakan tentang asma Tuhan,Sifat-sifatNYA,kalamNYA dan KudratNYA kerana yang demikian itu dianggap bi’daah, mereka diam dalam persoalan itu sepertimana para sahabat dan tabiin.
j. Ahli Salaf meyakini adanya hari kebangkitan segala apa yang ditentukan Allah SWT dalam wahyuNYA mengenai urusan itu seperti penerimaan surat laporan,mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai gempa bumi,mengenai sirath,mengenai timbangan dosa,mengenai perhitungan amalan yang baik atau pun sebaliknya.
k. Ahli Salaf percaya dgn syafaat Nabi SAW bagi orang yagn beriman, yg melakukan dosa besar (ANAS) dan percaya bahwa orang yg lebih berhak mendapat syafat itu ialah mereka yg mengakui bersungguh-sungguh bahwa Tiada Tuhan Melainkan Allah SWT (Abu Hurairah).
l. Selain itu, salaf juga percaya bahwa IMAN itu harus dilakukan dgn perbuatan,perkataan sbgmn mereka mengakui bahwa iman dapat bertambah kerana taat dan berkurang kerna maksiat.
m. Salaf mmg ada menghukumkan seorang muslim kafir jika ia meninggalkan sembahyang fardhu (Ahmad Bin Hambal) manakala Imam Syafie menerangkan bahwa ia tidak jatuh kafir selama masih meyakini kewajipannya.
n. Salaf menetapkan bahwa ajal bagi setiap manusia terletak pada Allah SWT, susah dan senang adalah ketentuanNYA.
o. Salaf juga membasmi bidah bukan hanya menjauhkan bidah tetapi membasmi secara aktif terutama dalam bersangkut paut dengan tauhid dan ajaran mengesakan Allah SWT.No comments:

Post a Comment